Denne tjenesten har ny adresse:
https://epostklient.no/

Av hensyn til brukernes sikkerhet har denne tjenesten blitt avviklet og erstattet med nyeste versjon.
Vi har samtidig migrert tjenesten til ny adresse. Kontakt support ved behov for bistand.